שרפרפים של Washwasi

בקטגוריה זו תוכלו למצוא שרפרפים מעץ בשילוב נצרים או עשויים כפות תמרים,
וגם הדומים מעץ מלא בשילוב כריות של וושוושי.